Minh Tan Jumbo Packaging Joint Stock Company

Address: Hamlet 5, Toc Tien Commune, Tan Thanh Dicstric, Ba Ria – Vung Tau Province, Viet Nam

Alternate Text
Bao Ghép Màng BOPP

Bao BOPP được sản xuất bằng công nghệ mới mà chủ yếu là sự phát triển của ngành in ấn bao bì,