Minh Tan Jumbo Packaging Joint Stock Company

Address: Hamlet 5, Toc Tien Commune, Tan Thanh Dicstric, Ba Ria – Vung Tau Province, Viet Nam

Alternate Text
Túi Môi Trường

Bao được thiết kế với loại vải dày từ 140 gsm trở lên. Vải có tráng hoặc không có tráng tuỳ theo nhu cầu sử dụng của khách hàng. Vải có tráng với một lớp PP hoặc tráng màng BOPP.