1. Tên, trụ sở chính của doanh nghiệp.

1.Tên gọi:

  • Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ JUMBO MINH TÂN

  • Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Minh Tan Jumbo Packaging Joint stock company

  • Tên công ty viết tắt: MTPC

2.Ngày thành lập: 04/12/2017.

3. Logo:

 


 

4.Trụ sở chính của công ty:

          - Trụ sở chính: tổ 11, ấp Phước Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: ……………..           Fax: …....................

          Email: info@mtpc.vn                                     Website: www.mtpc.vn

3. Tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện: Không

  1. Ngành, nghề kinh doanh.

Công ty Cổ Phần Bao Bì Jumbo Minh Tân đăng ký kinh doanh các ngành, nghề sau:

 

Stt

Tên ngành

Mã ngành

1

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

Chi tiết: Sản xuất bao bì từ giấy và bìa

1702

2

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Sản xuất bìa

1709

3

In ấn

Chi tiết: In ấn trên vải dệt, sợi, may, đan

1811

4

Sản xuất sản phẩm từ plastic

Chi tiết: Sản xuất bao bì từ phastic
 

2220 (Chính)

5

Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu

Chi tiết: Mua bán nguyên liệu ngành bao bì

4669